Website Legal Disclaimer
arendgerritsen.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. arendgerritsen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van arendgerritsen.nl. arendgerritsen.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopieŽren, alleen na overleg en met schriftelijke toestemming van de eigenaar van arendgerritsen.nl, onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan arendgerritsen.nl verstrekt, worden niet opgenomen in de database van arendgerritsen.nl.

Overige
Ieder geschil met betrekking tot de website van arendgerritsen.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse Wetgeving.